הרשמה לקורס אסטרונומיה תצפיתית
Aug 17, 7:30 PM
קורס מקוון ומעשי
ללמוד להינות משמיים זרועי כוכבים ולהבין אותם לעומק

2017 כל הזכויות שמורות 
עיצוב והקמה המאוורר