הרשמה לקורס אסטרונומיה תצפיתית
Mar 06, 8:00 PM
קורס מקוון ומעשי
ללמוד להינות משמיים זרועי כוכבים ולהבין אותם לעומק