top of page

מדברים עלינו

כתבה בערוץ 13 עלינו

לפניכם הקלטה של חלק מהשידור של התוכנית "לפני החדשות" בערוץ 13 ששודר בתאריך 19/09/2021 על החוגים שלנו שמתחילים באוקטובר!

מידע והרשמה כאן

סרטונה של אלה שרתיאל על אחת התצפיות שלנו

מוזמנים לראות טעימה מהתצפיות שלנו

שאלה שרתיאל צילמה תוך כדי תצפית.

חוות דעת עלינו בפייסבוק

bottom of page